PORADENSTVO V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v celom spektre Nariadenia GDPR určené pre prevádzkovateľov, zodpovedné osoby a dotknuté osoby v rozsahu:

 • jednorázové vyriešenie problému
 • forma dlhodobej (paušálnej) spolupráce

 

a s tematickým zameraním:

 • vstupná analýza na úseku ochrany osobných údajov
 • plán implementácie Nariadenia GDPR
 • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR
 • prijatie technických a organizačných bezpečnostných opatrení
 • školenie zamestnancov – poverených (oprávnených) osôb
 • činnosť zodpovednej osoby DPO
 • audit už (ne)zavedených GDPR bezpečnostných opatrení
 • zvyšovanie úrovne ochrany osobných údajov
 • všeobecné poradenstvo
 • (pripravujeme COACHING – využitie GDPR v marketingu ako nástroj konkurenčnej výhody!)

 

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás…