Čo nahradí rodné číslo? | GDPR-PASS.sk
Pavol Kleban
, , čítajte viac v kategórii: BIFO, Blog, Osobný údaj, Rodné číslo

Čo nahradí rodné číslo?

Rodné číslo, v tvare v akom ho poznáme, sa bude používať len do roku 2030. Na základe odporúčania Európskej únie bude rodné číslo používané na Slovensku nahradené novým jedinečným identifikátorom fyzických osôb. Všeobecne použiteľný identifikátor BIFO (bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby) tvorí náhodné desaťmiestne číslo, ktoré generuje kryptografický kľúč. Zmeny prináša (navrhovaný) zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Na Slovensku sa používa rodné číslo od roku 1946. Dôvodov pre zmenu a nahradenie rodného čísla identifikátorom BIFO je viacero. Hlavný dôvod (z pohľadu ochrany osobných údajov) je skutočnosť, že rodné číslo v sebe nesie ľahko čitateľnúviditeľnú informáciu o dátume narodenia ako aj o pohlaví jednotlivca, čo nezodpovedá požiadavkám EÚ. Druhá nevýhoda používania rodného čísla je časová slučka. Rokom 2053 sa totiž vyčerpajú všetky unikátne varianty rodných čísel a rodné číslo po tomto dátume nebude viac plniť funkciu jednoznačného identifikátora.

Základne charakteristiky rodného čísla v tvare RRMMDD/XXXX sú:

  • v súčasnosti sa vyskytujú 9-miestne a 10-miestne formy rodného čísla
  • osoby narodené do 31. 12. 1953 majú trojmiestnu koncovku
  • osoby narodené od 1. 1. 1954 majú štvormiestnu koncovku, pričom 10-miestne rodné číslo musí byť deliteľné číslom 11 bezo zvyšku
  • prvá časť rodného čísla je tvorená informáciou o dátume narodenia, druhá časť odlišuje ľudí narodených v ten istý deň
  • prvé dvojčíslie RR označuje rok narodenia
  • druhé dvojčíslie MM označuje mesiac narodenia; u žien sa dvojčíslie zvyšuje o hodnotu +50
  • tretie dvojčíslie DD označuje deň narodenia

Používanie BIFO identifikátora bude obdobné ako používanie rodného čísla. Uvádzať sa bude na identifikačných a úradných dokladoch (rodný list, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas, …) a bude slúžiť na komunikáciu s úradmi. BIFO sa v rámci prechodného obdobia do roku 2030 bude súbežne uvádzať spolu s rodným číslom. Po tomto dátume sa používanie rodného čísla zruší a ostane len BIFO. Novopridelený 10-miestny BIFO identifikátor bude nemenný počas celého života jednotlivca a bude jedinečný. Z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov rozprávame o všeobecnom použiteľnom identifikátore a pri odkaze naň hovoríme o jednoznačnom určení (identifikovaní) fyzickej osoby.

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby zavedie vo všetkých informačných systémoch verejnej správy možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby, zvýši ochranu osobných údajov fyzickej osoby a prispeje tak k vyššej právnej ochrane dotknutej osoby a zároveň umožní efektívnu komunikáciu medzi týmito informačnými systémami.

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK? NAZDIEĽAJTE HO PRIATEĽOM...