Čo všetko je osobný údaj | GDPR-PASS.sk
Pavol Kleban
, , čítajte viac v kategórii: Blog, GDPR, Osobný údaj

Čo všetko je osobný údaj?

Všeobecnú definíciu pre pojem osobné údaje môžeme formulovať nasledovne: osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej (určenej) fyzickej osoby alebo identifikovateľnej (určiteľnej) fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Nariadenie GDPR nemenuje konkrétny zoznam údajov, ktoré sa považujú za osobné údaje. Popisuje oblasti ľudského bytia – človečenstva, ktorých jednotlivé znaky a charakteristiky, buď samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii, jednoznačne určujú fyzickú osobu, alebo ju na základe týchto prvkov vedia určiť. Vecnú podstatu úvodnej definície osobných údajov tak napĺňajú nielen základné osobné údaje ako ich poznáme, napr. meno, priezvisko, rodné číslo, ale aj všetky ostatné údaje, ktoré samostatne tvoria síce len časť identity neurčitej fyzickej osoby, ale ktoré pri spojení priamo s konkrétnou osobou, alebo pri doplnení ďalších osobných údajov, resp. pri naplnení iných podmienok a skutočností danú osobu už následne jednoznačne určujú. Proces, pri ktorom sa z identifikovateľnej fyzickej osoby stáva osoba identifikovaná nazývame proces identifikácie.

Proces identifikácie sa realizuje vždy pomocou nám dostupných charakteristických prvkov a znakov (identifikátorov), ktoré priraďujeme ku fyzickej osobe priamo alebo nepriamo v závislosti od stupňa procesu identifikácie, v ktorom sa momentálne nachádzame. Pre samotnú identifikáciu však nie je vždy potrebné poznať meno identifikovanej osoby. Fyzická osoba je určená vtedy, ak vieme, že je to konkrétna osoba a vieme ju preukázateľne odlíšiť od ostatných fyzických osôb na základe nám dostupných informácií. Samotná identifikácia môže prebiehať rôzne, závisí vždy od konkrétnej situácie a od vnútorných a vonkajších podmienok či okolností. Zároveň na to, aby sa určitý údaj mohol klasifikovať ako osobný údaj, nie je nevyhnutné, aby sa všetky informácie umožňujúce identifikovať dotknutú osobu museli nachádzať v rukách jedinej osoby. Kľúčovým je výsledok, teda možnosť a schopnosť fyzickú osobu jednoznačne určiť a spoľahlivo ju odlíšiť od statných fyzických osôb.

Osobné údaje tvoria veľmi dôležitú a neoddeliteľnú súčasť osobnej identity človeka. Berúc do úvahy jej fyzické, fyziologické, genetické, psychické, mentálne, ekonomické, kultúrne a sociálne zložky, výpočet osobných údajov sa stáva pomaly nekonečným radom. Každý deň svojimi činnosťami a správaním vytvárame nové a nové osobné údaje. To, čo povieme a napíšeme je osobný údaj. Všetky informácie, ktoré s nami súvisia priamo alebo nepriamo a na základe ktorých sme identifikovaní alebo identifikovateľní, sú naše osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo (BIFO), podpis, charakter a povaha, výška, váha, pohlavie, údaje o zdravotnom stave a zdravotnej starostlivosti, materské znamienko, tetovanie, fotografia, kamerový záznam, odtlačok prsta, hlas, farba vlasov, ŠPZ, GPS poloha, IP adresa, cookies, heslá a prístupy do internet bankingu a platobných systémov, profil a príspevky na sociálnej sieti, história objednávok, výška mzdy, dochádzka v práci a čerpanie dovolenky, údaje v životopise, diktát, odpoveď na skúške, vierovyznanie a veľa ďalších…

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK? NAZDIEĽAJTE HO PRIATEĽOM...