Pavol Kleban | GDPR-PASS.sk

ING. PAVOL KLEBAN

Volám sa Pavol Kleban a založil som špecializované internetové stránky pod názvom www.GDPR-PASS.sk, slúžiace ako informačné a vzdelávacie stredisko pre oblasť ochrany osobných údajov a s touto problematikou úzko súvisiacich tém. Publikované poznatky sú určené všetkým záujemcom o sféru ochrany osobných údajov – teda pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť.

Aktívne sa venujem vypracovávaniu bezpečnostných dokumentácií, školím zamestnancov a pracovníkov, ktorí spracúvajú osobné údaje alebo sú poverení vedením agendy ochrany osobných údajov. Poskytujem poradenstvo a pomáham pri implementáciách technických a organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Taktiež zabezpečujem výkon činnosti zodpovednej osoby DPO a vykonávam nezávislý audit na úseku GDPR.

Neustále sa vzdelávam a premýšľam nad celospoločenskou zodpovednosťou pri spracúvaní osobných údajov v čoraz viac digitalizovanom svete. V ePublikácii Sprievodca svetom GDPR spájam zaujímavou formou vlastné nadobudnuté poznatky z danej oblasti so svojimi subjektívnymi postrehmi a komentármi k príslušnej téme. Som presvedčený o tom, že Sprievodca Vám poskytne užitočné rady a návody na to, ako sa orientovať vo svete GDPR.

Pracovné ciele autora:

  • napísať ePublikáciu Sprievodca svetom GDPR 2 so špecializovaným zameraním na problematiku privacy by design a Nariadenie ePrivacy