VYPRACOVANIE BEZPEČNOSTNEJ DOKUMENTÁCIE GDPR NA MIERU

 

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého prevádzkovateľa, ktorý akoukoľvek formou spracúva osobné údaje fyzických osôb. Za prevádzkovateľa je považovaný každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (s výnimkou spracúvania osobných údajov pre výlučne domáce použitie). Za prevádzkovateľa teda považujeme všetky podnikateľské subjekty, samosprávne kraje, mestá a obce, orgány štátnej a verejno-právnej povahy, ako aj celé spektrum tretieho sektora.

 

Nový právny predpis v oblasti ochrany osobných údajov ukladá každému prevádzkovateľovi povinnosť vedieť preukázať súlad so spracúvaním osobných údajov. Na takéto preukázanie súladu sa môže použiť aj BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA GDPR.

 

 

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás…