Zákon o ochrane osobných údajov | GDPR-PASS.sk
Pavol Kleban
, , čítajte viac v kategórii: Blog, GDPR, Zákon 18

Zákon o ochrane osobných údajov

Nariadenie GDPR sa uplatňuje od 25. mája 2018 ako všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva EÚ. Je záväzný pre všetky členské štáty EÚ bez ohľadu na to, či naň bude nadväzovať národná právna úprava jednotlivých členských štátov týkajúca sa ochrany osobných údajov. Samotné nariadenie však v niektorých prípadoch stanovuje, aby si jednotlivé členské štáty začlenili, upresnili alebo obmedzili jednotlivé prvky a pravidlá Nariadenia GDPR do svojho vnútroštátneho práva, hlavne ak to bude nevyhnutné pre súdržnosť a dosiahnutie lepšej zrozumiteľnosti vnútroštátnych predpisov pre osoby, na ktoré sa tieto predpisy vzťahujú.

Slovenská republika patrila medzi prvé členské štáty EÚ, ktoré harmonizovali národnú právnu úpravu s Nariadením GDPR. Národná rada SR sa dňa 29. novembra 2017 uzniesla na novom zákone, ktorý chráni osobné údaje fyzických osôb. Na území Slovenska tak 25. mája 2018 nadobudol účinnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý odzrkadľuje všetky ustanovenia Nariadenia GDPR. V súčasnosti u nás platí Nariadenie GDPR ako aj Zákon 18.

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK? NAZDIEĽAJTE HO PRIATEĽOM...